Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan för digitalisering - Egenmonitorering

Namn på projektet: Transformation av sjuksköterskors arbete när patienter använder digitala verktyg för egenmonitorering”, med inriktning på patienter med astma, allergi och KOL

Projektsammanfattning
Västra Götalandsregionen (VGR) ställer om hälso- och sjukvården för att erbjuda invånarna en mer tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård med högre kvalitet och större delaktighet inom ramen för befintliga resurser. Vårdens digitalisering är ett prioriterat fokusområde i detta arbete. Flera nya e-tjänster inom hälso- och sjukvård är avsedda att underlätta vardagen och förenkla för invånare, patienter och medarbetare, och vara viktiga pusselbitar för en sammanhållen hälso- och sjukvård. Egenmonitorering är en av VGR:s sex prioriterade digitala invånartjänster som syftar till att förbättra och underlätta för patienterna och minska kostnaderna för hälso-och sjukvården.
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/den-digitala-varden/e-tjanster-i-vard-och-halsa/egenmonitorering/

Projektet omfattar arbetsintegrerat lärande (AIL) i samband med utveckling och införande av egenmonitorering i VGR, kopplat till NU-sjukvården, primärvården och Regionhälsan. Införandet innebär en digital transformation som utgör en omvälvande verksamhetsförändring, vilket ger förutsättningar att ta tillvara erfarenheter från omställningen för att forma nya arbetssätt och lärande över organisationsgränser. Genom att beforska transformationsprocessen vill vi få kunskap och förståelse för hur förändring av nya arbetsprocesser och lärande kan integreras i det ordinarie arbetet. På detta sätt kan modeller för AIL utvecklas. Den digitala transformationen förutsätter att ett arbetsintegrerat lärande etableras i organisationerna, där olika professioner samverkar för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Projektet fokuserar på att stimulera det arbetsintegrerade lärandet i det vardagliga arbetet för professioner i vården, för att ge ökad patientnytta, utifrån vårdens behov. Specifikt adresseras samhällsutmaningarna hållbar samhällsbyggnad och hållbar precisionshälsa.

Projektet utgår från utvecklingsarbete i NU-sjukvården, där Helena Vallo Hult och Maria Emilsson representerar NU-sjukvården i olika roller i förvaltningsövergripande och regiongemensamt arbete, och är förankrat i arbetsintegrerat lärande via Högskolan Väst genom forskargruppen. I det regionala projektet för egenmonitorering ingår representanter från HAVs samverkansparter Regionhälsan och Närhälsans, som kommer att knytas till ansökan och till projektet som referenspersoner. Via det regionala projektet kommer vi vidare få tillgång till expertis och dokumentation i forskningssyfte, och med NU-sjukvården som pilotstudie, förväntas projektet som helhet innebära nytta för samtliga samverkansparter och bidra till gränsöverskridande verksamhetsutveckling i vårdens praktik.

Forskargruppen:
Helena Vallo Hult, Utvecklingsledare i NU-sjukvården och lektor vid Högskolan Väst, samordnare för Välfärdsteknologi, HAV
Maria Emilsson, Klinisk lektor IVA NÄL/Specialistsjuksköterska inriktning intensivvård
Katarina Schoultz, VFU-samordnare Sjuksköterskeprogrammet, Universitetsadjunkt / Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa, Högskolan Väst
Ann Svensson, Professor i Informatik med inriknting arbetsintegrerat lärande (AIL), Högskolan Väst
Livia Norström, Avdelningschef/lektor i Informatik vid Högskolan Väst

Publikationer

Svensson, A., Aggestam, L., & Vallo Hult, H. (2023). Management and organization of change processes in digital transformation of healthcare: The role of workplace learning, in Proceedings of the 17th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2023), Valencia, Spain, March 6-8.

Tengblad, O., & Vallo Hult, H. (2023). Exploring socio-technical challenges in patient self-monitoring: a qualitative case study. In 9th International Workshop on Socio-Technical Perspective in Information Systems Development, STPIS 2023, Portsmouth, UK, 27-28 October 2023 (Vol. 3239, pp. 147-154).

Vallo Hult, H., Svensson, A., Aggestam, L. & Emilsson, M. (2023) Transformation of Work Processes and Learning through Remote Patient Monitoring. Poster presentation at the 5th Nordic Conference in Nursing Research, Reykjavik, Iceland, 2-4 October, 2023.

Studentuppstatser inom ämnet egenmonitorering och digital transformation i vården

Tengblad, O. (2023). Needs regarding the implementation of selfmonitoring in Swedish healthcare (Dissertation). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-20633

Purmonen, M. (2023). Challenges of IT Governance in a Swedish healthcare organization : A qualitative study on the impact of culture on digital transformation (Dissertation). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-20969

Jagadeesan, K. L. (2022). ‘Does it help the patient and does it help the healthcare system?’ : Assessment of automated self-monitoring eHealth applications from healthcare professionals’ perspectives (Dissertation). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-18896

Amanuel, Y., & Kozarcanin, E. (2022). Digitala vårdmöten : En kvalitativ studie om vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter av vårdmöten på distans (Dissertation). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-18708

Krut, A., & Karlsson, N. (2022). Digital trygghet i den digitala journalen : om förutsättningarna för Blockchain inom svensk hälso- och sjukvård med fokus på lagring och delning av vårddata (Dissertation). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-18894

Akrami, M. (2021). Patients’ perspective on e-consultation in Sweden : a quantitative study of factors influencing patients’ attitudes and usage. (Dissertation). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-16814

Häggström, E., & Bergqvist, E. (2021). Vad har människor för behov och önskemål vid kontakt med vården via digitala verktyg? : En kvalitativ fallstudie på 1177 Vårdguiden (Dissertation). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-16555

Bender, O., & Bjuhr, N. (2021). Den viktigaste informationen når mig ändå : En studie om hur unga vuxna vill ta del av krisinformation under en pandemi (Dissertation). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-16741

Senast uppdaterad: 2024-04-03 00:47