Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om oss

Hälsoakademin Väst är ett samarbete mellan NU-sjukvården, Högskolan Väst, Regionhälsan och Närhälsan. Syftet är att stärka parternas möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling.

Om Hälsoakademin Väst

NU-sjukvården, Högskolan Väst, Regionhälsan och Närhälsan har ett organiserat samarbete inom AIL-plattformen*  Hälsoakademin Väst. Syftet är att stärka parternas möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhets-utveckling på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta. 

NU-sjukvården och Närhälsan får genom samarbetet en ökad tillgång till forskare och studenter där studier och utvecklingsarbete bedrivs tillsammans med högskolan. Högskolan får rikare tillgång till ett brett forskningsfält.

Synliggöra och stärka gemensamma kunskapsområden
Avsikten med Hälsoakademin Väst är att samla, synliggöra och stärka de kunskapsområden där Högskolan Väst, Närhälsan, Regionhälsan och NU-sjukvården möts. Det handlar också om att få igång ny forskning och nya utvecklings- och utbildningsprojekt.  Samarbetet involverar såväl personal som studenter. Det kan handla om att examensarbeten vid högskolan i betydligt högre grad hämtar sin näring i NU-sjukvården och Närhälsan. Nya konstellationer av forskare kan finna varandra för utveckling av flervetenskapliga projekt och som därmed också ökar chanserna för extern finansiering. Hälsoakademin Väst ska också bidra positivt till parternas långsiktiga kompetensförsörjning.

Verksamhetsutveckling
Den gemensamma huvudinriktningen för forskning och utveckling är verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Tre områden som prioriteras är:

  • Sköra äldre
  • Psykisk hälsa/ohälsa 
  • Välfärdsteknologi 

Inom dessa tre områden finns flervetenskapliga forskargrupper.

Mer än vård
Idag pågår samverkan mellan de båda parterna på en mängd områden, och ett antal redan tidigare befintliga samarbeten inom forskning och utbildning ingår i Hälsoakademin Väst. Samarbetet kommer att kunna omfatta betydligt fler områden än vård, exempelvis logistik, IT, ledning/styrning, ekonomi, teknik.

Framtidsvision för Hälsoakademin Väst
Den framtida visionen för samarbetet är att en kraftfull forskningsverksamhet har byggts upp inom Hälsoakademin Väst. Hälsoakademin Väst är en självklar kompetensplattform för NU-sjukvården, Närhälsan, Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen. Hälsoakademin Väst är också en nationellt efterfrågad kunskapsresurs inom vissa områden.  

* AIL står för arbetsintegrerat lärande. En AIL-plattform definieras som en gränsöverskridande arena för samproduktion av kunskap och kompetens där studenter, forskare och arbetsliv möts i en gemensam fysisk eller virtuell miljö. Konstellationen ska ha gemensam organisation, ledning, drift och basfinansiering.

Läs mer om Arbetsintegrerat lärande, AIL

Arbetsutskott och styrgrupp
Arbetsutskottet  består av en representant från varje medverkande part samt verksamhetsledaren. AU bereder ärenden och tar fram förslag till beslut som sedan behandlas och beslutas i styrgruppen. Styrgruppen utser verksamhetsledare och ska ge rekommendationer för den löpande förvaltningen av verksamheten, samt för ledning och uppbyggnad av Hälsoakademin Väst.

Se vilka som är med i arbetsutskott och styrgrupp

Senast uppdaterad: 2022-01-11 22:19