Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa/ohälsa

Psykisk hälsa/ohälsa – område för forskning och verksamhetsutveckling

Forskargruppen inom denna forskningsprofil initierar och bedriver forskning och utveckling kring psykisk hälsa och ohälsa utifrån en tydlig förankring i det omgivande samhället, och på individ, grupp och samhällsnivå. Forskningen har, där så är möjligt, en flervetenskaplig och multiprofessionell ansats. Forskningen tar sin utgångspunkt i och genomförs med fokus på generellt hälsofrämjande (salutogena) frågeställningar, eller specifikt riktade frågeställningar som är relevanta för vård och omsorg, med bäring på normmedveten och personcentrerad vård.

Studierna som bedrivs inom forskningsprofilen Psykisk hälsa/ohälsa ska genomföras med hög vetenskaplig kvalitet. Målsättningen är att forskningsresultaten kommer till användning såväl i det vardagsnära vård- och omsorgsarbetet med fokus på den enskildes behov, som i arbetet med mer generella hälsofrämjande insatser inom vård och omsorg. Forskningen som bedrivs inom forskningsprofilen ska vara ett stöd för verksamhetsutveckling och arbetsintegrerat lärande (AIL) det vill säga lärandet i och för arbetslivet.

Forskningsprofilen avser att på ett prestigelöst och respektfullt sätt vara en arena för kreativt forskningssamarbete över gränser och en mötesplats för utbyte av erfarenheter och idéer.

Är du intresserad och har någon idé om verksamhetsutveckling eller forskning om psykisk hälsa/ohälsa, så kontakta oss!

Kontakt

Forskargruppens samordnare: Catrin Johansson, Fil. Dr lektor 

e-post: catrin.johansson@hv.se

tel: +46(0)520-223847, +46739013426

 

  •  

 

Senast uppdaterad: 2022-01-25 14:57