Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi, e-hälsa och digitalisering – område för forskning och verksamhetsutveckling

Forsknings- och utvecklingsområdet välfärdsteknologi, e-hälsa och digitalisering fokuserar på kunskapen om välfärdsteknik, som innebär digital teknik för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för människor. Området är under stark utveckling och möjligheterna med tekniken behöver tas tillvara, utvecklas och anpassas till olika situationer för människorna och samhället.

Hälsoakademi Väst vill bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling med resultat som kommer parterna och samhället till nytta. Inom området välfärdsteknologi innebär detta att bidra till utvecklingen av den nya digitala tekniken och att befintlig teknik hittar nya användningsområden för att öka möjligheterna för människor att uppnå och bibehålla sin livskvalitet. Behoven behöver kartläggas och kunskapen och kompetensen utvecklas kring användning av digital teknik hos hälso- och sjukvårdens aktörer och hos människor i samhället.

Digital teknik kan användas för att nå högre kvalitet och effektivitet i vård och omsorg. Den kan skapa trygghet och ökad tillgänglighet för patienter och medborgare. Till exempel kan den digitala tekniken användas i hemmet, av hemmaboende äldre eller andra med kroniska sjukdomar. Funktionshindrade och andra med behov av stöd kan använda digital teknik för att öka sin aktivitet och självständighet.

De mest sjuka äldre är en växande andel av befolkningen i Västvärlden. Denna grupp har omfattande och sammansatta behov av både medicinsk vård och omvårdnad. Många äldre med kroniska sjukdomar önskar oftast bo kvar hemma och vill gärna klara sig själva så länge som möjligt. Användning av digital teknik kan vara en lösning för att frigöra resurser från kommunal hälso- och sjukvård, samtidigt som detta erbjuder möjligheter för de sjuka äldre att klara ett mer självständigt liv i sin hemmamiljö.

Forskning och utvecklingsarbetet ska:

  • bedrivas med utgångspunkt från frågeställningar som genererats i patientens och verksamhetens vardag
  • vara relaterat till människors möjligheter att med stöd av teknologin kunna få en högre livskvalitet
  • stödja de involverade vårdgivarnas behov av kunskaps- och kompetensutveckling inom området välfärdsteknologi
  • bygga på flervetenskapliga samarbeten i forsknings- och utvecklingsprojekt
  • vara ett stöd för lärandet i och för arbetslivet (AIL) och vara förankrad i den verksamhetsutveckling som bedrivs inom hälso- och sjukvården

Är du intresserad och har någon idé om verksamhetsutveckling eller forskning inom området välfärdsteknologi är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Forskargruppens samordnare: Helena Vallo Hult, Utvecklingsledare, NU-sjukvården
PhD, Universitetslektor i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande (AIL), Högskolan Väst
Tel: 010-4356942
E-post: helena.vallo.hult@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2024-04-03 01:14