Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsutskott och styrgrupp

Arbetsutskott


Arbetsutskottet (AU) träffas fyra gånger/termin och består av en representant från varje medverkande part samt verksamhetsledaren. AU bereder ärenden och tar fram förslag till beslut som sedan behandlas och beslutas i styrgruppen.

Katarina Patriksson, verksamhetsledare
Universitetslektor, Fil Dr. Institutionen för Hälsovetenskap, Högskolan Väst
Telefon: 0701-03 98 18
E-post: katarina.patriksson@hv.se

Johanna Eliasson
Samverkansstrateg, Högskolan Väst
Telefon: 0701-03 98 39
E-post: johanna.eliasson@hv.se

Jüri Kartus
Chef för FoU-enheten, NU-sjukvården
E-post: juri.kartus@vgregion.se

Mats Dahl 
Primärvårdschef V2, NU-sjukvården
Telefon: 076-052 89 09
E-post: mats.dahl@vgregion.se

Åse Boman
Prefekt, Högskolan Väst
Telefon: 072-160 01 90
E-post: ase.boman@hv.se

Sven Kylén, ordförande
tf Regionområdeschef FoUUI primär och nära vård, Regionhälsan
Telefon: 070-5229674
E-post: sven.kylen@vgregion.se

Styrgrupp


Styrgruppen utser verksamhetsledare och ska ge rekommendationer för den löpande förvaltningen av verksamheten, samt för ledning och uppbyggnad av Hälsoakademi Väst. Styrgruppen träffas två gånger per termin. Ordförandeskapet skiftar mellan parterna.

Björn Järbur
Sjukhusdirektör, NU-sjukvården

Jörgen Thorn
Primärvårdsdirektör, Närhälsan

Henrietta Arwin
Direktör, Regionhälsan

Mats Jägstam
Rektor, Högskolan Väst

Jüri Kartus
Chef för FoU-enheten, NU-sjukvården

Viola Nyman
Forskningsledare, NU-sjukvården

Mats Dahl
Primärvårdschef, Närhälsan V2

Ulrika Holmqvist
Primärvårdschef, Närhälsan V1

Sven Kylén
FoUUI primär och nära vård, Regionhälsan

Ulrika Lundh Snis
Vicerektor för AIL, Högskolan Väst

Åse Boman
Prefekt, Högskolan Väst

Senast uppdaterad: 2024-02-02 13:46