Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsutskott och styrgrupp

Arbetsutskott


Arbetsutskottet (AU) träffas fyra gånger/termin och består av en representant från varje medverkande part samt verksamhetsledaren. AU bereder ärenden och tar fram förslag till beslut som sedan behandlas och beslutas i styrgruppen

Ann Svensson, verksamhetsledare
Docent informatik, Högskolan Väst
Telefon: 073-500 43 06
E-post: ann.svensson@hv.se

Jüri Kartus
Chef för FoU-enheten NU-sjukvården
E-post: juri.kartus@vgregion.se

Mats Dahl 
Primärvårdschef V2, NU-sjukvården
Telefon 076-052 89 09
E-post: mats.dahl@vgregion.se

Åse Boman, ordförande
Prefekt, Högskolan Väst
Telefon: 072-160 01 90
E-post:  ase.boman@hv.se

Styrgrupp


Styrgruppen utser verksamhetsledare och ska ge rekommendationer för den löpande förvaltningen av verksamheten, samt för ledning och uppbyggnad av Hälsoakademi Väst. Styrgruppen träffas två gånger per termin. Ordförandeskapet skiftar mellan parterna.

Björn Järbur
Sjukhusdirektör, NU-sjukvården

Jan Theliander
Prorektor, Högskolan Väst

Jüri Kartus
Chef för FoU-enheten NU-sjukvården

Majvor Martinsson
Chefsläkare, NU-sjukvården

Martin Hellström
Rektor, Högskolan Väst

Mats Dahl
Primärvårdschef Närhälsan V2

Ulrika Holmqvist
Primärvårdschef Närhälsan V1

Åse Boman
Prefekt, Högskolan Väst

 

Senast uppdaterad: 2018-05-16 12:01