Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sköra äldre

Sköra äldre – område för forskning och verksamhetsutveckling

Forskargruppen fokuserar äldres livsvillkor med speciell inriktning på sköra och mest sjuka äldre personer. Med benämningen äldre avses i första hand personer 65 år eller äldre. Utgångspunkter för forskningen är att vården ska vara säker, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv och att vården ges i tid och i tillräcklig omfattning. Av central betydelse är också att olika huvudmän inom hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet arbetar utifrån gemensamma mål som underlättar för olika professioner att samarbeta över vårdgivargränser så att dessa mål kan uppnås. Beroende på projektens art kan studiernas inriktning och syfte vara knutet till ett specifikt forskningsfält, men kan företrädesvis vara integrerade i den meningen att flera forskningsfält berörs i projekten.

Forskning ska bedrivas med utgångspunkt från frågeställningar som genererats i patientens och verksamhetens vardag. Generellt ska forskningen vara ett stöd för lärandet i och för arbetslivet (AIL). Den verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården som knyts till gruppens arbete ska i sin tur vara förankrad i forskning och beprövad erfarenhet. En gemensam avsikt med forskningen är att den ska hjälpa till att fylla kunskapsluckor kopplade till åldrande, den åldrade individen och bidra till att skapa evidens för vård, behandling och hälsofrämjande interventioner. Forskningsplaner som utarbetas får gärna vara tvärvetenskapliga och innehålla nytänkande. Områden där kunskapsluckor identifieras kan vara relaterade till äldres olika behov av stöd, hälsa, vård och omsorg. Fenomen som studeras kan exempelvis vara vårddokumentation, samverkan i vården, vårdkommunikation, jämlik vård samt god och nära vård.

Är du intresserad och har någon idé om verksamhetsutveckling eller forskning av sköra äldre personer är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt:
Forskargruppens samordnare: Lena G Larsson
Epost: lena.g.larsson@vgregion.se
Mobil: (+46)730 922 900 

Disputerad 2019 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov - ett mellanorganisatoriskt triangeldrama http://hdl.handle.net/2077/59549 

Senast uppdaterad: 2022-01-28 16:22