Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Avhandlingar

Avhandlingar

Vallo Hult, H. (2021). Digital Work: Coping with Contradictions in Changing Healthcare. Diss. (sammanfattning) Trollhättan : University West, 2021.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1526196/FULLTEXT01.pdf

Larsson, L. G. (2019). Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov – ett mellanorganisatoriskt triangeldrama, Doctoral thesis, Gothenburg University, 978-91-7833-442-1 (PRINT) 978-91-7833-443-8 (PDF), http://hdl.handle.net/2077/59549.

 

Senast uppdaterad: 2022-01-28 16:13