Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Idéportal

Här samlas projektidéer. Om du exempelvis ska skriva C-uppsats, magister eller master kan du leta bland projektförslagen. Ideérna är indelade i fyra kategorier: Sköra äldre, Psykisk hälsa/ohälsa, Välfärdsteknologi samt Övrigt.

Idéer/förslag till examensarbeten från SU.

Uppsatser (master och kandidatnivå) avseende digitala vårdmöten:

Utmaningar med att integrera tjänster för digitala vårdmöten med befintliga sjukhussystem
Exempel på sjukhussystem: ELVIS, Picsara (bildprogram) och ekonomiska system (Raindance)

Forcerat införande av digitala vårdmöten under coronapandemin

 • Hur har införandet påverkat verksamheten ur ett kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv?
 • Vilken påverkan har införandet haft på arbetsmiljön?
 • Vilken hållbarhet får vi?

Ekonomisk utvärdering vid införandet av digitala vårdmöten
Hur kostnadseffektiva är digitala vårdmöten jämfört med traditionell vård?

 • Patientperspektiv
 • Verksamhetens perspektiv
 • Exempelvis tidsåtgång för patientadministration och själva patientmötet, antal uteblivna besök för digitala vårdmöten jämfört med fysiska besök
 • Samhällsekonomiskt perspektiv
 • Tillgänglighetsaspekter av digitala vårdmöten
 • Vilka utmaningar innebär digitala vårdmöten för patienterna?
 • Hur tillgängliga är tjänsterna för digitala vårdmöten ur ett användarperspektiv?
 • För vilka patientgrupper och typ av vårdmöten lämpar sig digitala vårdmöten inom sjukvården?

                                                                                                                      Vårdvetenskap

 • Följsamhet (compliance) vid behandling med hjälp av digitala vårdmöten jämfört med fysiska besök
 • Patientupplevelser av digitala vårdmöten (UX-design, nöjdhet etc.)
 • Vårdgivares upplevelser av digitala vårdmöten (UX-design, nöjdhet etc.)
 • Jämförelse av vårdgivar- och patientupplevelser av digitala vårdmöten
 • Upplevelser av föräldrastöd genom digitala vårdmöten inom neonatal sjukvård
 • För vilka patientgrupper och typ av vårdmöten lämpar sig digitala vårdmöten inom sjukvården?

Kontaktuppgifter:
Ann Svensson, E-post: ann.svensson@hv.se . tel: (+46) 073-500 43 06
Associate Professor Information Systems 

Verksamhetsledare Hälsoakademin Väst, Projektledare eTeam för välfärdsteknologi

Projektledare VITAL – för den goda hälsan, 

Institutionen för ekonomi och IT
Högskolan Väst

 

Har du en idé?

Har du ett tänkbart studentprojekt eller forskningsprojekt? Dela med dig av detta! Alla projekt samlas sedan i vår idéportal.

Skicka in din idé

Senast uppdaterad: 2023-02-02 19:19