Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

eTeam för välfärdsteknologi

Projektets mål är att utveckla organisatorisk och kunskapsbaserad innovationsförmåga i gränsregionens kommun, näringsliv och akademiska institutioner, för att bättre kunna möta framtidens vård- och omsorgsbehov.

Ta del av projektet eTeam

Läs resultat från eTeam-projektet: Bok eTeam_2021.pdf

Kommuner i Fyrbodal i Sverige samt i Östfold och Akershus i Norge är den främsta målgruppen för projektet. Kommunerna i denna gränsregion ser en stor potential i en fortsatt utveckling och användning av välfärdsteknologi, men behöver en bättre förankring och helhetssyn och fortsatt utredning av sina behov. Att samverkande organisationer, både kommuner och företag, lär av varandra och utbyter kunskap främjar kommunal verksamhetsutveckling på båda sidor om gränsen.

Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold har ett nära samarbete sedan tidigare och driver nu ett gemensamt treårigt EU-projekt som heter eTeam för välfärdsteknologi – organisering, införande och användning av välfärds-teknologi i kommunal vård och omsorg. Även Göteborgs universitet, Lunds universitet, Västra Götalands Läns Landsting samt företaget Stromder AB är medaktörer i detta projekt. Målsättningen är att tillsammans med kommunerna i regionen, samt forskningsinsatser, stärka aktörerna innovationsförmåga så att både kommuner, företag och akademi i gränsregionen kan arbeta mer strategiskt för att möta de prioriterade behov och utmaningar som finns inom vård och omsorg.

Utveckling av organisationerna, såväl som utveckling av prototyper av välfärdsteknologiska hjälpmedel, kommer att vara viktigt för att öka regionens attraktionskraft och konkurrensförmåga. Forskarna vid de samverkande lärosätena stödjer kommunerna i att kartlägga, analysera sina möjligheter för att införa och använda välfärdsteknologiska hjälpmedel och att vidareutveckla sina behov inom organisering, beslut och riktlinjer.

Forskarna deltar också i utveckling av prototyper, vidareutveckling av teknologisk innovationsförmåga och utprövning av organisatoriska och teknologiska innovationer. Effekter som projektet ska uppnå är: ökad samverkan mellan kommuner i gränsregionen, ökat intresse för välfärdsteknologi bland regionala små och medelstora företag, ökad samverkan mellan högskolor, kommuner samt små och medelstora företag samt ökat samarbete mellan högskolorna vad gäller forskning.

Projektet bidrar till FN:s hållbarhetsmål 3 - Hälsa och välbefinnande, och specifikt till delmål 3.8 som innebär att säkerställa hälsosamma liv och att främja välbefinnande. Utveckling och införande av innovativa produkter och tjänster inom välfärdsteknologi bidrar till en ökad trygghet, självständighet och livskvalitet för dem som behöver vård och omsorg, samt en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Särskilt stödjer projektet kommunernas organisering av förändringsprocesser för implementering av interprofessionellt arbete med tilldelning av välfärdsteknologi till brukarna, samt kompetensutvecklingsinsatser för berörd personal. Projektet arbetar med förberedelser, implementering och uppföljning av ny teknik i vård och omsorg i samverkan mellan kommuner, små och medelstora företag och akademi.

 

Senast uppdaterad: 2021-12-17 13:05