Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

IKT som stöd för lärande i hälso- och sjukvården

Bakgrund

Jag är utvecklingsledare i NU-sjukvården med forskarstudier på 50 % i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) vid Högskolan Väst. Kombinationen innebär en nära koppling mellan högskolan och arbetsliv i såväl utbildning som forskning och resultateten av forskningen ska innebära nytta för utvecklingen av vården utifrån ett patientnära perspektiv. Avhandlingsprojektet ingår i ett gemensamt ramprojekt inom NU-akademin, ”Verksamhetsutveckling och Kunskapsdelning inom vården” (VOK) och ska leda till en licentiatexamen, vilket innebär fyra års studier på halvfart. 

Min forskning handlar om hälso- och sjukvården som lärande organisation. Läkare och annan vårdpersonal är i behov av att hålla sina kunskaper uppdaterade och söka ny information för sin professionella utveckling. Det snabbt förändrade landskapet inom hälso- och sjukvården, med avseende på utvecklingen av ny informationsteknik (e-hälsa), informerade patienter och den snabbt ökande mängden medicinsk kunskap innebär nya utmaningar men också möjligheter när det gäller information, kommunikation och lärande. Jag är särskilt intresserad av att studera användning och effekter av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i relation till kunskapsbaserade arbetssätt och arbetsintegrerat lärande. 

Målet med min forskning är att bidra med kunskap om hur arbetssätt och digital teknik kan utvecklas, organiseras och integreras i det kontinuerliga lärandet för att på bästa sätt bidra till nytta för såväl patienter som vårdpersonal och beslutsfattare. 

Syfte och frågeställningar

Syftet är att få förståelse för informationsvanor, kopplat till lärande och beslutsfattande i arbetsvardagen, och IKT som stöd för lärande, kunskap och samarbete. 

  • Hur upplever vårdpersonalen sin yrkespraktik, med avseende på informationssökning och lärande?
  • Vilka är orsakerna till och följderna av eventuella konflikter mellan förväntningar och faktiska omständigheterna när det gäller informationsanvändning och arbetsplatslärande?
  • Hur förhåller sig vårdpersonal till möjligheter och utmaningar med IKT i vården?

Metodansats

Metodansatsen är kvalitativ. Inledningsvis har en inledande explorativ, semi-strukturerad intervjustudie genomförts med 15 ST-läkare. Intervjustudien planeras att följas upp med fokusgrupper för fördjupning av teman från intervjuerna. 

Kontakt

Ansvarig forskare:

Helena Vallo Hult
Utvecklingsledare
Telefon: 070-0824827 
E-post: helena.vallo.hult@vgregion.se 

Organisation:

NU-sjukvården, Högskolan Väst

Medarbetare:

  • Huvudhandledare Martin Gellerstedt, Docent Informatik, Högskolan Väst
  • Bihandledare Professor Katrina Byström, Högskolan Borås och Högskolan i Oslo och Akershusnamn 

Projektperiod: 

2014 - 2018

Vetenskaplig artikel: ICT and Learning Usability at Work

Senast uppdaterad: 2018-05-02 14:36