Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Publikationer år 2021

Publikationer år 2021

Durst, S., Svensson, A. & Acuache, M.M.G.P. (2021). Peruvian small and medium-sized enterprises in times of crisis – Or what is happening over time? Sustainability, Vol. 13, Article no. 13560.

Holmgren, D., Vallo Hult, H., & Wekell, P. (2021). Integrating a pedagogic course in a CPD programme for paediatricians at out-patient clinics. Journal of European CME, 10(1), 1862981.

Rosenbäck, R. & Svensson, A. (2021). Surge capacity in the Covid-19 pandemic, PLAN conference (forsknings- och tillämpningskonferens), Borås, Oct 20-21.

Samuelson, S., Svensson, A., Pennbrant, S. & Svenningsson, I. Collaboration for Learning – How Can it Be Done? A Case Study in a Testbed Environment Between a Company, Healthcare Professionals and the Public in Primary Care, Abstract in Proceedings of the15th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2021), Valencia, Spain, March 8-10.

Svensson, A., Bergkvist, L., Bäccman, C. & Durst, S. (2021). Challenges in implementing digital assistive technology in municipality healthcare, In Ekman, P., Keller, C., Dahlin, P. & Tell, F. (Eds.). Management and Information Technology in the Post-Digitalization Era, Routledge.

Svensson, A. & Durst, S. (2021). Implementing digital assistive technology in healthcare: Which work-related knowledge matters? In Za, S., Braccini, A.M., Lazazzara, A. & Virili, F. (Eds.). Digital Ecosystem and Business Transformation: Individual, Organizational and Societal Challenges, Springer Nature, Cham, Switzerland.

Svensson, A. & Gjellebæk, C. (red.) (2021). Organisering, implementering och användning av välfärdsteknologi. Resultat från eTeam-projektet, Högskolan Väst, Trollhättan.

Svensson, A., Grundén, K. & Larsson, L.G. (2021). Studying resistance to changes and learning in social care organizations, In Proceedings of the15th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2021), Valencia, Spain, March 8-10.

Svensson, A. & Hedman, E. (2021). Operations Knowledge Management in Healthcare, In Petrillo, A., Operations Management - Emerging Trend in the Digital Era, IntechOpen Limited, London, UK. ISBN 978-1-83881-202-7, print ISBN: 978-1-83881-187-7, eBook (PDF) ISBN: 978-1-83881-203-4.

Svensson, A.. Lindh Svanqvist, J. & Palmqvist, A. (2021). Kompetensförsörjning och generationsväxling i Dalsland - med stöd av kommunerna, i Katana, K. & Durst, S. (Eds.) Antologi – Framgångsrika företag i gränsregionen (FRAMFOR) Aktuella och framtida utmaningar, Högskolan Väst rapportserie.

Svensson, A. & Thoss, A. (2021). Risk factors when implementing ERP systems in small companies, Information, Vol. 12, Article no. 478.

Vallo Hult, H. (2021). Digital Work: Coping with Contradictions in Changing Healthcare. Diss. (sammanfattning) Trollhättan : University West, 2021.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1526196/FULLTEXT01.pdf

Vallo Hult, H., Islind, A.S., Norström, L. (2021) Reconfiguring Professionalism in Digital Work . Systems, Signs & Actions. 12(1), pp. 1–17

Vallo Hult, H., & Byström, K. (2021). Challenges to Learning and Leading the Digital Workplace. Studies in Continuing Education. DOI: 10.1080/0158037X.2021.1879038

Senast uppdaterad: 2022-01-28 16:19