Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nätverksträff för nyetablerade forskargruppen ”Vårdens organisering, ledning och arbetsvillkor”

Syftet med Hälsoakademin Väst är att stärka samverkande parters möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och innovation på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta. I detta syfte har forskargruppen "Vårdens organisering, ledning och arbetsvillkor" inrättats, med målet att främja innovation inom hälso- och sjukvården. Vi strävar efter att utforska, utveckla och sprida nya arbetssätt med speciell betoning på effektiv organisering, funktionell ledning och sunda arbetsvillkor.

Nätverksträffen ämnar samla personer som delar vårt intresse och engagemang. Vi ser nätverksträffen som ett fantastiskt tillfälle att främja framtida samarbete och gemensam utveckling. För att främja en stark start för vårt nätverk, kommer Hälsoakademin Väst att finansiera upp till tre projekt eller aktiviteter som bedömds ha stor potential att främja gränsöverskridande verksamhetsutveckling och vara av hög relevans för våra samverkande parter.

Vi kommer att erbjuda ett bidrag på 50 000 kronor till varje utvalt projekt eller aktivitet. Dessa medel är avsedda att främst stödja utarbetandet av forskningsansökningar till större finansiärer.  Vår primära ambition är att generera mer resurser för forskning med hög relevans för Hälsoakademin Väst, men även andra projekt och aktiviteter kan komma att övervägas. Mer information om finansieringsmöjligheten kommer att presenteras under nätverksträffen och även skickas ut till prenumeranterna på vårt nyhetsbrev.

Vi ser fram emot din närvaro och deltagande. Tillsammans kan vi skapa en stark framtid för hälso- och sjukvården!

Datum: Torsdag 19/10
Tid: Kl. 15.15 – 16.00
Plats: https://hv-se.zoom.us/j/68621119734 (Medverkan kräver ingen föranmälan.)

Nyhetsbrev: https://www.idrelay.com/customersv6/hv/ha/ha-form.html

För ytterligare information eller frågor, tveka inte att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar,
Christian Gadolin
christian.gadolin@hv.se
Verksamhetsledare, Hälsoakademin Väst

Senast uppdaterad: 2024-03-18 13:16