Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Han blir ny verksamhetsledare på Hälsoakademin Väst

  • En bild som ligger i bildspelet
    Bild 1 av 1

Hälsoakademin Väst är ett samarbete mellan Högskolan Väst, NU-sjukvården, Regionhälsan och Närhälsan. Här krokar akademin och vården arm för att stärka var och ens möjligheter att i samverkan bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling. Från och med 1 januari 2023 är Christian Gadolin från Högskolan Väst ny verksamhetsledare.

 

Så här kommenterar Christian sitt nya uppdrag:

Vad lockar dig att ta dig an detta uppdrag?
Oavsett vilken nivå som studeras i vården så har forskningen visat att samverkan allt som oftast är centralt för att nå goda resultat. Efter att ha beforskat vården i mer än ett decennium känns det viktigt för mig att försöka bidra till vårdverksamheternas praktiska och konkreta utveckling, bortom de möjligheter som ryms inom forskarrollen.

Vad gör du i nuläget – vilken forskningsinriktning har du?
Under min tid som doktorand studerade jag förutsättningarna för förändringsarbete i vårdens praktik på aktörsnivå – alltså ute i vårdverksamheternas dagliga arbete. Därefter har jag fokuserat mer på offentlig sektor och hur offentlig sektor skapar de ramar som hälso- och sjukvården måste förhålla sig till, och blir påverkade av, när förändringar och förbättringar implementeras. Kortfattat så forskar jag i huvudsak om styrning, ledning, förändring och organisering av vården.

Varför är Hälsoakademin Väst viktig för högskolan som du ser det?
För att olika aktörer i vården framgångsrikt ska kunna samverka så krävs det fungerande arenor där man gemensamt kan samlas och diskutera med varandra. Hälsoakademin Väst utgör en sådan lokal arena som främjar gränsöverskridande arbete i frågor som berör utbildning, forskning och verksamhetsutveckling som är av vikt för de samverkande parterna. Intentionen är därmed att akademin ska vara lika viktig för högskolan som för NU-sjukvården, Regionhälsan och Närhälsan. Det är tillsammans som vi skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av god vård och omsorg.

Vad kommer du att fokusera på inledningsvis?
Initialt kommer det vara att säkerställa så att pågående projekt och satsningar fortsatt får rätt förutsättningar för att nå i mål. På lite längre sikt kommer fokus vara att främja projekt och aktiviteter som i hög grad berör samtliga samverkande parter, där vi tillsammans har identifierat ett gemensamt behov av utveckling.

Christian efterträder Ann Svensson. Uppdraget är på halvtid under 3 år med möjlighet till förlängning.

Om Christian Gadolin
Christian disputerade 2017 vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i företagsekonomi på en avhandling om förbättringsarbetet i vården. Han började arbeta på Högskolan Väst 2020 och utnämndes 2022 till docent. Han har tidigare främst varit yrkesverksam vid Högskolan i Skövde men har också varit gästforskare vid Chalmers tekniska högskola.