Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsprojekt: Våld i nära relation-kunskap i samverkan mellan hälso-och sjukvård och akademi

Forskningsprojektet tar avstamp i hälso-och sjukvårdens ansvar att identifiera våld i nära relation och behovet av ett ökat kunskapsstöd för hälso-och sjukvården, lärare och personal inom akademin.

Hälso-och sjukvården ansvarar för att identifiera våldsutsatta personer och sedan hjälpa till att hänvisa dem till den instans som bäst kan hjälpa och stödja. Hälso-och sjukvårdspersonal har ofta svårt att ställa frågan om våld i nära relation. Aktuella samhällssektorer behöver bli bättre på att upptäcka våldet och kunskap om fungerande arbetssätt behöver öka. År 2018 infördes ett nytt examensmål som innebär att sjuksköterskestudenter skall visa kunskap och förståelse om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Högskoleförordningen, 2018). Projektet genomförs i olika steg som består av kartläggning, identifiering och utveckling genom kunskap i samverkan mellan hälso-och sjukvård och akademi.

Studentuppsatser inom ämnet våld i nära relation:

Wahlen, N., & Bäckström Herlogsson, A. (2024). Sjuksköterskors upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie. Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-21351

Senast uppdaterad: 2024-04-03 00:11